Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap met de Bijbel als fundament en richtsnoer voor leer en leven. Wij verkondigen Gods beloften van overwinning over de zonde in onze menselijke natuur. Dat is, nadat wij zondevergeving hebben ontvangen, de enige weg tot ontwikkeling in ons leven als christen.

cgninfo.nl